Gratis akoestische meting ter waarde van € 495,00

Piepende schoenen, gefluit, stuiterende ballen, geschreeuw van kinderen/sporters onder elkaar, gejuich van toeschouwers. Dit zijn allemaal geluiden die in een gymzaal, sporthal of sportzaal voorkomen.

Akoestische meting Janssen-Fritsen

In sportaccommodaties is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de nagalm (echo). Een slechte akoestiek kan - bij sportdocenten - onder meer leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn, stemproblemen, concentratieproblemen, een tijdelijke pieptoon in het oor of zelfs permanente gehoorbeschadiging.

Akoestische meting Janssen-Fritsen Akoestische meting Janssen-Fritsen
Akoestische meting Janssen-Fritsen Akoestische meting Janssen-Fritsen

Goede akoestiek is een must
Hoe zorgt u voor een akoestisch veilige werkomgeving in de gymzaal/sporthal? Het begint met een akoestische meting. In samenwerking met Acour Lawaaibestrijding - sinds 2006 actief met de akoestiekverbetering in sportaccommodaties - verzorgen wij gratis deze meting.

Meten is weten
Bij een akoestische meting wordt de nagalmtijd gemeten. Nagalmtijd is de tijd in seconden waarin, na het stoppen van een geluidspuls, zoals een scheidsrechtersfluit, het geluidsniveau 60 decibel is gedaald.

De nagalmtijd wordt gemeten op verschillende plaatsen in de zaal en wordt ook gemeten in zes frequentiebanden. Dit varieert van 125 Hz (lage bastonen zoals het stuiteren van ballen) t/m 4.000 Hz (hoge pieptonen zoals het fluitje of hoge kinderstemmen). Het gemiddelde van deze meetwaarden is de nagalmtijd die wordt getoetst aan de akoestieknormering van NOC*NSF/KVLO.

Akoestische meting Janssen-Fritsen

De meting in de zaal wordt uitgevoerd door het veroorzaken van enkele harde geluidspulsen, welke gemeten worden door een geluidmeter. Bij de meting moet de zaal leeg en stil zijn. De zaal kan tijdens de meting niet in gebruik zijn.

Vraag nu gratis aan
Heeft u een eigen zaal? Via onderstaande button kunt u dan tijdelijk een gratis akoestische meting ter waarde van € 495,00 aanvragen*. Bij deze meting zit een gratis rapport en bijbehorend voorstel om de akoestiek conform de normen aan te passen.

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en regionaal geclusterd. Het kan daarom soms een paar weken duren voordat u wordt benaderd voor het maken van een afspraak.

*gratis akoestische meting is enkel voor klanten met een eigen gym-/sportzaal en enkel geldig in 2021.

Vraag hier uw gratis akoestische meting aan


Rust in de gymzaal/sporthal

Zodra de gemiddelde nagalmtijd voldoet aan de akoestieknormering, levert dit enkele belangrijke voordelen op:
• Veel minder kans op gehoorschade (door hoge geluidniveaus).
• Betere verstaanbaarheid en dus minder stemproblemen (minder overschreeuwen om verstaanbaar te blijven).
Beide aspecten zijn ARBO gerelateerd. Daarom is de NOC*NSF/KVLO akoestieknorm ook opgenomen in de ARBO-catalogus van zowel het PO (Primair Onderwijs) als het VO (Voortgezet Onderwijs).

Ook in uw sportaccommodatie
Om de nagalmtijd te dempen dient er voldoende geluidsabsorberend materiaal aangebracht te worden. Vanaf de sportvloer is de eerste 3,0 meter wand daarbij het meest effectief. Het materiaal zit dan op oor-/sporthoogte.

Akoestische meting Janssen-Fritsen

Klik op onderstaande button om te kijken waar uw accommodatie conform de akoestieknormering aan zou moeten voldoen. Hierbij geldt hoe groter de zaal, hoe hoger de gemiddelde nagalmtijd mag zijn in dat zaaldeel (met geopende of gesloten scheidingswand).

Download PDF