Projecten

De afgelopen jaren zijn er al diverse (onderzoeks)projecten uitgevoerd op het gebied van interactief bewegen.



Digigym maakt fit en slim
Overgewicht zorgt voor hogere kosten in de gezondheidszorg, lichamelijke beperkingen, een slechtere kwaliteit van leven en uiteindelijk een hogere sterfte. Inactiviteit is één van de belangrijkste oorzaken. Het bestrijden ervan wordt alsmaar belangrijker.
Meer gymuren in het primair onderwijs is de ambitie in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ (2012). Scholen lopen daarbij tegen belemmeringen aan, zoals onvoldoende financiële middelen, onvoldoende accommodatie en te weinig bevoegde leerkrachten. In het kader van deze problematiek willen wij met behulp van technologie een laagdrempelige oplossing creëren.



Wii want to be fit
Om kinderen meer te laten bewegen en bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl is er samen met thuiszorgorganisatie ZuidZorg een leefstijlprogramma ontwikkeld waarbij bewegingsgames worden ingezet. Bewegingsgames worden periodiek 4-8 weken geplaatst op een geschikte locatie in of nabij een school (klaslokaal). De klassen 5 t/m 8 kunnen wekelijks gebruik maken van de interactieve sportlocatie. Groep 7 krijgt daarnaast ook wekelijks een les over gezonde leefstijl van een diëtist. Elke groep start met een nulmeting van kennis van gezonde leefstijl en fysieke vaardigheden. Gekozen wordt voor een locatie in de wijk Woensel West in Eindhoven, een krachtwijk waar de bewegingsarmoede hoog is.

 


Playfit, raakproject
Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht. Structurele passiviteit is een groot maatschappelijk probleem. En hoewel gaming vaak gezien wordt als een belangrijke oorzaak, heeft Fontys Hogeschool gaming juist ingezet om dit probleem op te lossen. Want waarom zou gamen zittend moeten? In het project PlayFit is onderzocht hoe de populariteit van gaming ingezet kan worden om jongeren te activeren. Bijvoorbeeld met interactieve, wiebelende schoolplein bankjes, een expressieve muurprojectie, een trampolinegame en een mobiele les.

 


Fit-fiets op de basisschool
In dit rapport wordt verslag gedaan van een effect en procesevaluatie van een interventie waarbij Fit Fietsen geplaatst werden op basisscholen. De Fit fiets is een geavanceerde hometrainer met daaraan gekoppeld een computer en beeldscherm waarop verschillende parkoersen gereden kunnen worden en een spelletje gespeeld kan worden.

Ja, ik wil hier meer over weten

Vul de naam van uw organisatie in

Kies de juiste titel

Vul hier uw voornaam in

Vul hier uw familienaam in

Vul hier uw straatnaam, huisnummer

Vul hier de postcode van uw gemeente in

Vul hier de naam van uw gemeente in

Vul hier uw telefoonnummer in

Vul hier uw e-mailadres in

Stel hier uw vraag

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Selecteer ja om de nieuwsbrief te ontvangen.

Ik ga akkoord met de gegevensverwerking zoals in het privacy statement.

CAPTCHA image