Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs

Het Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs is een initiatief van Janssen-Fritsen en Embedded Fitness. Dit centrum is dé ontmoetings- en broedplaats van onderzoekers, bedrijven, overheden en scholen in het primair en voorgezet onderwijs. Met als primaire focus de verbetering van (leer)prestaties en beweging van jongeren.

Dit doen we door innovaties te ontwikkelen voor het bewegingsonderwijs, maar ook door nieuwe initiatieven te ontwikkelen gericht op bewegend leren. Deze nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen een plek vinden in sportaccommodaties, maar ook in de schoolsetting zelf.

Waarom bewegend leren?
Er is een toenemende vraag naar nieuwe businessmodellen voor sportaccommodaties, social mediagebruik en sociale en technologische innovaties. 

Een urgente vraag is hoe bewegingsonderwijs, sportorganisaties, overheden en het bedrijfsleven kunnen inspelen op deze transitie in de sport. De Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen geeft concrete onderzoeksonderwerpen aan. Zoals de invloed van innovaties in het bewegingsonderwijs op deelname aan sport- en beweegcultuur en kennis over leerprocessen in sport en bewegingsonderwijs.


Daarom heeft het centrum als doel bij te dragen aan:

  • sportparticipatie en/of een actieve leefstijl;
  • de leerprestaties van jongeren;
  • de kennis over bewegend leren en leren te bewegen;
  • te zorgen voor economische rendement;
  • maatschappelijke waarde op te leveren.

Dit doet men door onderzoek en ontwikkeling. 

Programma
Het programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het Topteam Sport. Het topteam Sport is een initiatief van het ministerie van VWS. Doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten. Daarbij worden naast de wetenschap en de sport ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en overheden betrokken. Door stimulering van deze samenwerking komen nieuwe sportinnovaties tot stand.
Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan innovaties die bijdragen aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere sportdeelname en/of een actieve leefstijl. Op dit moment zijn er 18 Sportinnovator-centra in Nederland. De website sportinnovator.nl informeert over innovaties in de sport en laat partijen data delen en elkaar vinden in de Sport Data Valley.

Lees meer over:

Projecten >

Loket >

Partners >

 

Ja, ik wil hier meer over weten

Vul de naam van uw organisatie in

Kies de juiste titel

Vul hier uw voornaam in

Vul hier uw familienaam in

Vul hier uw straatnaam, huisnummer

Vul hier de postcode van uw gemeente in

Vul hier de naam van uw gemeente in

Vul hier uw telefoonnummer in

Vul hier uw e-mailadres in

Stel hier uw vraag

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Selecteer ja om de nieuwsbrief te ontvangen.

Ik ga akkoord met de gegevensverwerking zoals in het privacy statement.

CAPTCHA image