Aanvraagformulier SPUK en BOSA

Vanaf 1 januari 2019 is in Nederland de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van materialen te stimuleren, kunnen gemeenten de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) aanvragen. De uiterste aanvraagdatum is verschoven naar 30 april 2019.

Amateursportorganisaties (sportverenigingen en sportstichtingen) kunnen, eveneens voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van materialen, beroep doen op de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties (BOSA).

Janssen-Fritsen kan u helpen met een meerjarenbegroting!

U kunt hierover contact met ons opnemen via het onderstaande formulier.

Vul hier de naam van uw organisatie in!

Vul hier uw naam in!

Vul hier uw telefoonnummer in!

Vul hier uw e-mailadres in!

Selecteer hier de regeling waar u informatie over wenst te ontvangen!

Eventuele opmerkingen kunt u hier invullen!

Ik ga akkoord met de gegevensverwerking zoals in het privacy statement.

Privacy statement