Basisinventaris bewegingsonderwijs

Het document ‘Basisinventaris bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs’ heeft als doel te ondersteunen in keuzes voor een goede inrichting van gymnastieklokalen en sporthallen/-zalen voor bewegingsonderwijs. Dit document is bedoeld voor mensen betrokken bij de inhoudelijke en financiële kant van het inrichten van het lokaal voor bewegingsonderwijs.

De basisinventarislijst in dit document geeft een inhoudelijk en financieel kader. Uiteindelijk is het vakwerkplan bewegingsonderwijs en/of de gebruikte methode de basis om te komen tot een juiste inrichting van de sportzaal of sporthal.

Aanleiding vernieuwing basisinventarislijst

Dit document heeft een vernieuwde opzet ten opzichte van voorgaande basisinventarislijsten. In deze nieuwe vorm zijn naast de basisinventarislijsten enkele algemene aandachtspunten benoemd.

Waarom deze nieuwe vorm?

• Actieve bevraging van vaksecties/docenten bewegingsonderwijs
• Bewust keuzemoment bij vervanging materiaal
• Flexibilisering inrichting

Algemene aandachtspunten inrichting

De basisinventarislijst gaat uit van een accommodatie die klaar is voor montage van de sportmaterialen. Eventuele bouwkundige aanpassingen moeten vroegtijdig besproken worden met de architect zodat deze ten laste van het bouwbudget komen. De eindgebruikers (vakleerkrachten) dienen dus vanaf het begin van het proces van nieuwbouw of renovatie betrokken te worden.

Gebruik basisinventarislijst

Het document ‘Basisinventaris bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs’ heeft als doel te ondersteunen in keuzes voor een goede inrichting van gymnastieklokalen en sporthallen/-zalen voor bewegingsonderwijs.

Om de lijst goed te gebruiken is het een vereiste dat de gebruikers van de inrichting betrokken worden in het maken van beslissingen vanuit de basisinventarislijst.

Om dit document normatief en bruikbaar te maken voor de hele bewegingsonderwijs-sector zijn enkele voorwaarden leidend geweest. De basisinventarislijst:

• Is geschikt voor het geven van bewegingsonderwijs vanuit verschillende visies op bewegen
• Is geschikt voor het geven van bewegingsonderwijs vanuit de meest gebruikte methoden
• Geeft voldoende vrijheid om een zaal in te richten vanuit het vakwerkplan van de sectie bewegingsonderwijs
• Is toekomstgericht wat betreft de adviezen voor inrichting
• Gaat uit van het werken met diverse activiteiten naast elkaar, om leerlingen zo intensief mogelijk te laten bewegen, maar biedt ook mogelijkheden voor klassikaal werken