Erkenning voor Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs

20 December 2017

Onlangs werd het ‘Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs’ erkend. Het nieuwe centrum is een initiatief van Janssen-Fritsen en Embedded Fitness en is dé ontmoetings- en broedplaats van onderzoekers, bedrijven, overheden en scholen in het primair en voorgezet onderwijs met als primaire focus de verbetering van (leer)prestaties en beweging van jongeren. Dit door innovaties te ontwikkelen voor het bewegingsonderwijs, maar ook door nieuwe initiatieven te ontwikkelen gericht op bewegend leren. Deze nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen een plek vinden in zowel sportaccommodaties als in de schoolsetting zelf.

Het centrum beoogt middels onderzoek en ontwikkeling

  1. bij te dragen aan sportparticipatie en/of een actieve leefstijl;
  2. bij te dragen aan de leerprestaties van jongeren;
  3. bij te dragen aan de kennis over bewegend leren en leren te bewegen;
  4. te zorgen voor economische rendement;
  5. maatschappelijke waarde op te leveren.

Ga naar Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs