Kinderen slim en fit met i-Jump

15 December 2017

Het sportinnovatiecentrum voor bewegen in het onderwijs heeft in samenwerking met Janssen-Fritsen en Embedded Fitness een nieuw idee ontwikkeld en gerealiseerd.

Beweging is al jaren een belangrijke stimulans om overgewicht te voorkomen. Toch blijkt uit veel onderzoeken dat zowel kinderen als volwassenen dagelijks te weinig beweging hebben. Dit zorgt met name voor meer lichamelijke beperkingen, een slechtere kwaliteit van leven en een hogere sterfte. Kortom: stilzitten levert niemand iets op.

Om dit probleem tegen te gaan, worden scholen gestimuleerd om kinderen in beweging te krijgen. Scholen kampen echter met een tekort aan financiële middelen, accommodatie en bevoegde leerkrachten. Met deze kwestie in gedachten heeft Embedded Fitness en oplossing bedacht om kinderen beter en meer te laten bewegen. Zo lokt een digitaal schoolbord kinderen in de leeftijdscategorie vier tot en met acht jaar meerdere malen per dag uit om, zowel individueel als klassikaal, spelend en leerzaam te bewegen. De trampoline meet de sprongkracht en frequentie om de verschillende games aan te sturen.

Bekijk meer informatie over i-Jump